Avancerede luftrensere fra Airinspace

Med afsæt i rumforskning, er Airinspace i dag en globalt førende virksomhed inden for innovativ luftbehandling, luftrensning og desinfektion generelt. Airinspace udvikler mobile og permanente løsninger til udryddelse af farlig og sygdomsfremkaldende mikrobiologi, fjernelse af uønskede partikler samt uskadeliggørelse af giftige og sundhedsskadelige gasser og molekyler. Airinspace er især specialiseret inden for luftrensning og luftbehandling i sundhedssektoren. Løsningerne inden for luftbåren kontamination er driftssikre, højtydende og omkostningseffektive

Vi kan i dag tilbyde et bredt udvalg af udstyr til brug i kritiske miljøer, både stationære og mobile løsningerm, som alle forbedrer sikkerheden for patienter og beskytter særligt udsatte borgere.

eCHEM OX Sentinel – hurtig nedbrydelse af oxiderende stoffer som NOx og brintoverilte

Airinspace eCHEM OX er en professionel luftrenser, der hurtigt og effektivt oxiderer og dermed fjerner stoffer som NOx/kvælstofoxider (NO og NO2), brintoverilte (H2O2), eddikesyre, pereddikesyre og andre oxiderende stoffer.

eCHEM OX kan hurtigt dekontaminere selv rum med høje koncentrationer, så de bliver sikre at opholde sig i for medarbejdere og brugere, og så en række farlige eller sundhedsskadelige stoffer forsvinder.

eCHEM OX og Rhea

eCHEM OX er dermed den perfekte partner til desinficeringsmaskiner som Airinspace Rhea (der desinficerer med brintoverilte og pereddikesyre). Med en eCHEM OX vil et rum hurtigt kunne renses for både brintoverilte og pereddieksyre, og igen være klar til brug.

Rhea Titan kan kommunikere direkte med eCHEM OX. En samlet cyklys med desinfektion med en Rhea og efterfølgende luftrensning, vil kunne ske på kun 76 minutter – fra start til rummet har en H2O2-koncentration på under 1 ppm. Dermed vil tiden et lokale er ude af brug, kunne reduceres betragteligt.

Det giver oplagte driftsmæssige fordele og en mere effektiv kapacitets- og lokaleudnyttelse. Det kan give klare fordele på f.eks. hospitaler og sygehuse, hvor det er afgørende at kunne udnytte de lokaler der er til rådighed så effektivt som muligt.

eCHEM og NOx

eCHEM OX kan også bruges til hurtig og effektiv luftrensning af lokaler der er ramt af forurening og høje koncentrationer af NOx-gasser – det kan f.eks. være bygninger der ligger ud til befærdede veje, hvor forureningen fra dieselkøretøjer giver høje NOx-koncentrationer. Målinger viser at en dekontaminering med eCHEM OX på bare 10 minutter kan reducere mængden af NO2 med 72,7% og efter 60 minutter med hele 98,2%.

eCHEM VOC Sentinel – hurtig fjernelse af dampe fra organiske opløsningsmidler (VOC)

Airinspace eCHEM VOC er en profesionale luftrenser, der er målrettet VOC-dampe, dvs. de dampe der kommer fra flygtige organiske forbindelser (VOC) også kaldet organiske opløsningmidler. Det er f.eks. stoffer som benzen, formaldehyd og andre aldehyder – typisk dampe fra maling, lim og overfladebehandling. Samtidig fjerner den også effektivt stærke og generende lugte, for et bedre indemiljø.

eCHEM VOC fjerner hurtigt og effektivt koncentrationen af VOC i luften. På 30 minutter kan koncentrationen reduceres med 60%.

 

Hør mere

eCHEM-luftrenserne fra Airinspace er nye produkter i CPH Clean Airs sortiment. I samarbejde med Airinspace, kan vi også tilbyde andre avancerede luftrensningsløsninger, som Immunair og Plasmair.

Vil du høre mere, så kontakt os på 70 23 83 03 eller send os en mail på info@cphcleanair.com.

eCHEM OX

0